Reglement

Voor alle startseries van de triathlon geldt het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond. Naast de algemene bepalingen zijn de specifieke bepalingen voor cross-triathlon en -duathlon van kracht. De organisatie gaat er van uit dat alle deelnemers aan de wedstrijd deze reglementen kennen en navolgen.

De NTB-wedstrijdjury ziet toe op een correct wedstrijdverloop conform het wedstrijdreglement. Je dient alle aanwijzingen van wedstrijdleiding, jury en officials stipt op te volgen. De belangrijkste items waarop de wedstrijdjury letten, zijn:

 • Onsportief gedrag, zoals afsnijden, hinderen van andere deelnemers, onheus taalgebruik.
 • Hulp van buitenaf (bv. van omstanders of andere atleten) is niet toegestaan.
 • Voeten moeten onbedekt zijn tijdens het zwemmen (geen compressiekousen tijdens het zwemmen). Compressietubes zijn wel toegestaan, maar alleen als er met wetsuit gezwommen mag worden.
 • Het fietsonderdeel geschiedt op de mountainbike (26 of 29 inch). De banddikte mag niet minder zijn dan 40mm.
 • Niet fietsen in het parc-fermée.
 • Bij zwem-fiets wissel: eerst helm op, daarna pas fiets pakken.
 • Bij fiets-loop wissel: eerst fiets weghangen, daarna pas helm af.
 • Fietsen of lopen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
 • Hoofdtelefoons/headsets (Ipod/MP3/telefoon) zijn niet toegestaan.
 • Stayeren is toegestaan.
 • Niet blootsvoets lopen op het loopparcours.
 • Startnummer altijd in zijn geheel (niet gevouwen of geknipt) en goed zichtbaar dragen: op de rug tijdens fietsen, op de borst tijdens het lopen.

Protesten dienen zo snel mogelijk na het finishen te worden ingediend bij de NTB-gedelegeerde, binnen de daarvoor geldende termijnen, schriftelijk en na betaling van € 25.